Μαθήματα Yoga – Γιάννα Αλ Νακα
Ενότητα μαθημάτων:
Ενίσχυσε την συγκέντρωση 🧘

 

Κύκλος μαθημάτων yoga με την Γιάννα Αλ Νάκα για την καλλιέργεια της συγκέντρωσης στο Θέατρο Χώρος

 

ℹ️ Σε κάθε μάθημα συνδυάζονται τεχνικές αναπνοής και συγκέντρωσης με μια σωματική πρακτική
όπου η κίνηση εναλλάσσεται με την ακινησία, με στόχο την ενίσχυση της συγκέντρωσης.
Τα μαθήματα είναι κατάλληλα για όλους ανεξάρτητα από φυσική κατάσταση και προηγούμενη ενασχόληση με τη yoga.