“Τέχνη και τεχνική του δεκαπεντασύλλαβου” | Σίμος Κακάλας

Ο Σίμος Κακάλας παρουσιάζει και αναλύει τεχνικά εργαλεία για την κατανόηση και ερμηνεία του έμμετρου ποιητικού λόγου. Ένας συνδυασμός θεωρητικής και τεχνικής κατάρτισης μέσω της μεθοδολογίας που εδραίωσε ο σκηνοθέτης με τις παραστάσεις «Απόκοπος» και «Ερωφίλη».