“Ο Παλλόμενος Performer-Masterclass” | Αλεξάνδρα Καζάζου

Μέσα από την σπουδή χρόνων και την πρακτική της στις ομάδες Song of the Goat Theater και Studio Matejka (Grotowski Institute), η Αλεξάνδρα Καζάζου εισηγείται ένα σεμινάριο για το πάντρεμα της σωματικής ακρίβειας και του παλλόμενου performer. Στόχος είναι μέσα από την δουλειά στην ακρίβεια και στην σχεδόν ανατομική προσέγγιση των ορίων του σώματος να απογυμνωθεί κάθε είδους αισθητική γλώσσα του για να μπορέσει να λάμψει η πρωτογενής φυσική και προσωπική έκφραση του performer και η αυθεντική σκηνική παρουσία του, πάντα μέσα από τη δουλεία του συνόλου.