«Ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα μιλάει ακατάπαυστα για τον ανθρώπινο πόνο…»