«Μια παράσταση που καταγγέλλει, σαρκάζει και δεν αισιοδοξεί»