«Στην ποιητικότατη παράσταση του Κακάλα όχι μόνο δεν εξαλείφθηκε ή παραποιήθηκε οποιοδήποτε δομικό ή αφηγηματικό στοιχείο του πρωτότυπου κειμένου, αλλά αντιθέτως υπογραμμίστηκε και αποκωδικοποιήθηκε άρτια και με σημειολογική ευφυία»