“Το Μέσα Σώμα” | Αντώνης Μυριαγκός
  • Διερεύνηση και ανάπτυξη των εκφραστικών μας μέσων.
  • Έλεγχος των σωματικών αξόνων, κοινόχρηστη ενέργεια.
  • Αίσθηση του χρόνου που γεννά η στιγμή, συνάντηση με το ανοίκιο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε σπουδαστές και απόφοιτους δραματικών σχολών